پرواز

                                                                                        برای محمـّد اسحق خلیلی

پرواز ،دفتر تازه ای ست

ورق می زنی

و

بادبادک ها

از تماشای اوج تو

به خاک می افتند

/ 2 نظر / 21 بازدید
دانش

درود و آفرین بر جناب خلیلی و این همه تا’ثیری که بر روح و روان مانیا گذاشته اند.