ادبيات سياست

جمع ميکنند افعال را

به نشانه ی احترام

و بزرگی!

مانند:

آن (خ... ) بزرگ برای گفتگوهای مثلا مهمی به فلان جا سفر کردند...

***

من فرد ميکنم فعلمان را

تا نشان بدهم يکی هستيم

مانند:

ما طَرَفی ندارم

نه چپ

 نه راست

نه حتی ميانه!!!

 

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
seagull

سلام. اين آهنگ لورينا مک کنيت را کی خوانده؟ چرا اين کارو کردی آخه بالام جان؟ بامزه است ولی. آدم احساس مقدس مادر بودن بهش دست ميده!!