نیستم

کنار این تیرها ،تیرک ها

راه می روم، نمی ایستم

برج استوار

من نیستم

می شکنم

فرو می ریزم

در خود

...

/ 5 نظر / 15 بازدید
آرزو علوی

نسل ما به در خود فروریختن عادت داره.... مثل هميشه قلمت دلنشينه حتي با اينهمه دلتنگی

پریا کریمی

همیشه به آسمان می نگرم حتی در لحظه فرو ریختن لحظه لحظه فاصله ام بیشتر می شود از آسمان لحظه لحظه فاصله ام کمتر می شود با زمین با ریشه ها یم ...

نازلی

می دانم کنار این تیرک ها سر به آسمان خواهی کشید