پرسه

                                                                             برادرم حسین،امیرحسین تنهاییِ گام هایم ازدحامِ خیابان را بی تو رنج می کشد!
/ 5 نظر / 25 بازدید

کسی روی خاطره هام ،خط سیاه کشید

                                           برادرم حسین،امیرحسین، لحظه لحظه ی من تورا کم دارد دریا که می روم بی تو موج ندارد درد دارد من لعنت می فرستم به عکس هایی ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 27 بازدید

پرواز

                                                                                        برای محمـّد اسحق خلیلی پرواز ،دفتر تازه ای ست ورق می زنی و بادبادک ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 20 بازدید
شهریور 96
1 پست
خرداد 94
1 پست
مهر 93
1 پست
تیر 93
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
4 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
4 پست
مرداد 84
6 پست
تیر 84
5 پست
خرداد 84
10 پست
نازلی سخن بگو
آغوش تو/ ناز بالش هزار رویای ندیده من/ و دستهایم پر از وسوسه داشتنت/ آغاز نگاه تو/ حادثه از دست رفتن من بود/ و شروع بودنت.../ هنوز سرگشتگی اما/ حوالی چشم تو /ناب ترین ترانه عاشقانه است/ آری چشمانت را از کدامین خدا گرفته ای؟