هر صبح
 بیدار می شود
خورشید
پس از من
و تابناک و سرخ
همراه من است
بر آسمان
در دل م


************************


                        نمایشگاه عکس یاشا وکیلی در گالری فخرالدینی