یک شنبه سوم تیر ،هژدهمین جلسه ی ادبی داستان گو برگزار شد..حاضرین این جلسه آقایان:عباس پیروزان،حمید بابایی ، مهدی سامان پور ،  بابک فتحی ،حامی تقوی، حنیف  سلطانی و دوست از راه دور آمده مان خلیل رشنوی و خانم ها: مهروش ،مریم، ماریا و لادن بودند ...در ابتدا داستانِ ¤ فریاد ¤ از آقای پیروزان خانده و نقد شد سپس خلیل داستان ¤کافه گودو ¤ را خاند، بعد از آن محسن داستان کوتاهِ نسبتن بلندِ ¤ نارک ها در بهار می خشکند ¤ را خاند ، داستان بی اسمی از حنیف هم خانده شد و در آخر دوباره خلیل داستانِ زیبای ¤ سایه ی کش دار ¤ را خاند و  دوستان نقد کردند.

مهدی و بابک کم کم داره نوبت داستان نخاندن شان طولانی میشه..فکر می کنم باید برای افراد کم کار( اصلن منظور مثلن خسرو نیست ) جریمه هم در نظر بگیریم.

دوستانی که علاقه مند به شرکت در جلسات هستند با من یا خسرو تماس بگیرند تا ایمیل دعوت به جلسات را برای شان بفرستیم.جلسات یک شنبه ی یک هفته در میان در منزل ما برگزار می شود.

 

پا نوشت : و من چه قدر دل م می خاست بدون م که مهسا کیه که دی روز همین جوری یه دفعه دل م خاسته بود کسی مهسا صدا م کنه و بد جوری احساس تلپاتی بی ربط یا با ربط من رو داره قلقلک میده!