من سبز ممتد

   تو  قرمزِ چشمک زن

**********************************************

گزارش نامه: دوشنبه هفت خرداد

باز هم دی روز یک شنبه به روال یک شنبه های یک هفته در میان ، جلسه ی ادبی داستان گو برگزار شد.مهمانان این جلسه خانم ها: لادن فیاضی و نازنین کاظمی و آقایان : رامین گرفتار،محسن شیر آقایی ،یاشا وکیلی ، بابک فتحی، ماکان  ، کاوه مظاهری  و دوست جدیدمان علی یوسفی بودند...در ابتدا یک داستان خیلی خیلی کوتاه و یک مقاله از آقای یوسفی خانده شد بعد رامین داستان خاکستر الماس ش را یک بار و نیم خاند (چون ماکان و کاوه بین داستان رسیدند) بعد از این که دوستان با نقدهای شان رامین را به طور کامل نابود کردند، تغییر موضع داده به اتاق بغلی رفته و فیلم کوتاه موچین را از کاوه دیدیم که باعث شد یک ساعت در مورد فیلم شانزده دقیقه ای کاوه حرف زده شود (لازم به ذکر است که آقایون آن چنان با شور و هیجان صحبت می کردند و اجازه ی حتا دو دقیقه صحبت را به خانم ها نمی دادند که می شد به عنوان یک مثال نقض در  رد پر حرفی خانم ها به آن اشاره کرد).

در این جلسه دوستان خوب مان آبنوس و مهدی سامان پور و آریا یعقوب زاده تشریف نداشتند که جریمه شان را در جلسه ی بعد( نقدی) با ایشان حساب می کنیم.

جلسات ادبی داستان گو یک شنبه های یک هفته در میان در منزل ما برگزار می شود، از تمام دوستان نویسنده و نقد کننده که علاقه مند به شرکت در جلسات هستند دعوت می شود که با این جانبه یا خسرو نخعی (داستان گو) تماس بگیرند تا ایمیل دعوت به جلسات برای شان ارسال شود.

پی نوشت گزارش نامه: آبنووووووووووووووووووووس خرج ت داره میره بالا....