چند ساعت پیش پانزدهمین جلسه ی ادبی داستان گو  (که یک شنبه های یک هفته در میان در منزل ما برگزار می شود) هم به خوبی و خوشی و بدون هیچ خون و خون ریزی ! تمام شد. حاضرین این جلسه خانم ها: لادن فیاضی، حمیرا قادری و دوست شان سودابه و نازنین کاظمی و آقایان: آریا یعقوب زاده،مهدی سامان پور،رامین گرفتار و یاشا وکیلی بودند که در ابتدا داستان ٰ لطفن پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید ٰ از آریا خانده و توسط حاضرین نقد شد..بعد داستان ٰ گوشواره های انیس ٰ با لهجه ی شیرین افغان توسط خانوم حمیرا خانده و نقد و بررسی شد....در آخر هم داستان ٰ فاینال کات ٰ از رامین خانده شد....جلسه ی پانزدهم هم به دلیل تقارن با امتحانات محسن بدون حضور یار همیشه در صحنه  محسن و  خانم آبنوس برگزار شد....با وجود این که تعداد نفرات نسبتن کم بود اما جلسه ی خیلی خوبی بود...از همه ی علاقه مندان به شرکت در جلسات دعوت می شود که با این جانب یا داستان گو (خسرو نخعی) تماس بگیرند.