و  مهر

                                                       یعنی

                                             دوان دوانِ مدرسه

 

 پا نوشت بی ربط:

همیشه تو کتاب های دینی مون خوندیم که امام زمان وقتی ظهور می کنه که دنیا پر از فساد و ظلم شده باشه ، بنابراین ایرادی نیست وقتی سران دولت اسلامیِ ما، این جوری سخت در تلاش هستند که مملکت رو پر از جور و فساد کنند؛ هر چی نباشه اون ها از یارانِ سخت منتظر و پر و پا قرص امام زمان هستند!