خوب:

امسال برای اولین بار روز زن هدیه گرفتم ؛حس خیلی خوب و عجیبی بود،همیشه هدیه دادن و هدیه گرفتن رو دوست داشتم ،فکر می کردم که تجلیل از زن یا مادر نباید ویژه ی یک روز خاص باشه و البته می دونم که آقای همسر توی این مدت به اندازه ی کافی هم پا و هم راه بود اما  نمی تونم حس بودن در کنار کسی رو ندیده بگیرم ، فکر می کنم هدیه گرفتن در دوران دوستی یا شرایط شبیه اون یعنی : از تو به عنوان یه زن در کنار بقیه زن ها تجلیل می کنم اما هدیه از همسر یعنی: از تو به عنوان زن خودم تجلیل می کنم جدا از بقیه...

بد:

وقتی مانتوی بلند می پوشم حس تحقیر شدن دارم، پوششی که یعنی: من دل خواه شما هستم ، می پوشم تا چیزی توی دل شما قیلی ویلی نرود و به راه بد کشیده نشوید! پوشیدنی که نگاه های حریص رو حریص تر می کنه، برای کشف اون چیزی که زیر این پوشش هست!!!

زشت:

و این داستان هم چنان ادامه دارد البته...

                          *******************************

                    و بودن ت هم چون دانه های سیال هوا درون م جاری ست