زير درخت سبز چنار ايستاده و ميگه: هميشه بگو زندگی خوبه، بگو که خوش بختي، بگو که هميشه همه ی اتفاق های خوب واسه ی من ميفته و...

همين جوری وسط حرف هاش ، کلاغه بالای سرش يه حالی بهش ميده!!!

...

وقتی ميره ، ميگم: اَی تف به اين زندگی!