١-بی نوروزانه:

هر کسی که میاد و عید رو تبریک میگه ،یادم میاد که بهار شده و من هنوز حسش رو ندارم و نگرفتم.

٢-بی ادیبانه:

آقا! فرمودند: سال همت مضاعف..من هم بهشون می خوام از همین تریبون عرض کنم : "ان شاالله عمه ت مضاعف!"

٣- بی شورانه:

نگاهی

 موج می خوری در دلم

 هستی

درد می شوی در تنم